TOP PSY & SO – Therapeuten Collectief Psyche & Somatiek

Psychologie

Psychosomatische therapie

Volwassenen psychologie

Cognitieve gedragstherapie

Kinder- en jeugdpsychologie

Traumabehandeling

Video’s over de belangrijkste klachten waar mensen mee kampen

Psychosomatische oefentherapie

Slaaptherapie

Oefentherapie en weerbaarheid

Verwerkingsgerichte therapie


Binnen Top-psyso zijn vier Basis GGZ psychologie praktijken gehuisvest. Psychologie Praktijk BJ Brinkman en De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening José Steinbusch bieden beide behandeling aan zowel kinderen en jongeren als aan volwassenen. Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Martin Heutink biedt behandeling aan volwassenen en biedt ook relatietherapie.

De drie praktijken hebben voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars, te weten Menzis, DSW, InTwente, Stad Holland, Zilveren Kruis, Interpolis, CZ, Friesland, Eno, Salland, VGZ, Univé, Promovendum/Caresco, ONVZ, VVAA en Multizorg.

Bij de cliënten die verzekerd zijn bij Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en CZ kan een triage, het invullen van een screeningsvragenlijst onderdeel van de start van de behandeling zijn.

Voor jongeren tot 18 jaar wordt de psychologische hulp sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit de gemeente. De praktijken hebben contracten met de 12 gemeenten van Samen 12 en de 11 gemeenten van de regio IJsselland. De gemeente Almelo en Hof van Twente zijn niet meer gecontracteerd.

Psychologie Praktijk Walbeek werkt uitsluitend voor volwassenen op restitutiebasis. U kunt een groot deel van de therapie vergoed krijgen via uw zorgverzekering.

De psychologen zijn geregistreerd bij het landelijke beroeps register (BIG) en lid van de verenigingen NIP, VGCt en EMDR.

Wat betreft de wachtlijst voor de psychologische hulp wordt het systeem gehanteerd van direct plek, of direct doorverwijzen. Telefonisch wordt met u meegekeken waar u het beste terecht kunt.

Wanneer u ook lichamelijke klachten heeft, zoals pijnklachten, slaapproblemen, hyperventilatie, duizeligheid, tinnitus of stress wordt een samenwerking met de psychosomatische oefentherapie gezocht. Hier kunt u vaak op korte termijn terecht.

Psychologie Praktijk B.J. Brinkman is geopend op dinsdag en donderdag in Borne aan het Theresiaplein 1a-23 en daarnaast op de maandag, woensdag en vrijdag aan de Oerdijk 222 in Okkenbroek. Hier kunt u ook om de week terecht op de donderdagavond en in overleg op de zaterdag.

De overige praktijken zijn ook bereikbaar in Delden en Lochem. Telefonisch consult en contact via de mail is dagelijks mogelijk. De adressen en nummers vindt u bij informatie en contact.

Voor meer informatie over de standaard van waaruit gewerkt wordt: zie de volgende websites; behandelhulp.nlthuisarts.nl en de website van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie NedKAD.nl.

Binnen de Psychologie Praktijk B.J. Brinkman wordt de behandeling uitgevoerd met individuele gesprekken, contact via een eigen mailomgeving, de portal genoemd, en telefoon. Ook kan er passend bij de klachten en doelen van een cliënt besloten worden om aanvullend een e-health programma thuis uit te voeren. Deze programma’s zoals Omgaan met dwangklachten zijn vanuit de praktijk ingekocht bij Embloom (voorheen Telepsy).

 

Cliëntervaringen

De volwassen cliënten waarderen van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 de hulp vanuit de Psychologie Praktijk BJ Brinkman op de CQ gemiddeld met een 8,7 (score range 7,5 tot 10). Dit was een 9 in 2019 en een 8,8 in 2018.

Op het onderdeel Bejegening bijna een 10 (5) voor serieus genomen voelen en een 9 als geheel (4,8), waarbij het onderdeel contact krijgen met de behandelaar (5) sterk was verbeterd. Op het onderdeel Samen Beslissen is de score een 8 (4,6), waarbij het samen beslissen over de vorm van de behandeling bijna een 10 scoort (4,9) en het krijgen van informatie over welke uitkomst te verwachten is van de behandeling een 7 scoorde (4,4). Ook de informatie over lotgenotencontacten en cliëntenforums was lager dan gehoopt (3,2), ondanks de actieve verspreiding van informatie hierover per mail bij de start van de behandelingen sinds de zomer van 2020. Het onderdeel Uitvoering behandeling scoort een 9 (4,8) wat betreft de bereikte resultaten en of de behandeling de juiste aanpak voor de klachten was 8 (4,6).

De uitkomsten wijzen er op, dat veel cliënten zich nog steeds gehoord en geholpen voelen binnen de praktijk. Speerpunten voor de komende periode wordt het vroegtijdig het geven van informatie over behandelingen en behandelvormen, lotgenotenverenigingen en over de resultaten die van de behandeling te verwachten zijn. Ook wordt geprobeerd de goede bereikbaarheid met mail en telefoon te behouden.

In 2021 is de wens om meer per sessie de klachten, de tevredenheid en de effectiviteit van de behandeling te bespreken al ingezet. Door nog meer te zien hoe u als cliënt actief uw problemen op kunt pakken, kunt u hopelijk ook na de behandeling verder met een nieuwe basis en meer zelfvertrouwen.

Dat de sociale kaart van andere hulpverlening naast, of aanvullend op de hulp vanuit de praktijk steeds groter wordt, geeft de kans om met u te bespreken hoe u op meerdere leefgebieden weer grip op uw leven krijgt.

Psychosomatische Therapie is het vangnet tussen de fysiotherapeut en de psycholoog.
Spanningsklachten en onverklaarbare lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, burnout, maag- darm problemen, spanningshoofdpijn, angstklachten, of een gevoel van disbalans, worden breder aangepakt dan door een reguliere fysiotherapeut of oefentherapeut en meer praktisch benaderd dan door een psycholoog. Dit type klachten zijn het meest op hun plaats bij de psychosomatiek therapeut.

De Psychosomatische Therapeut is een 6 jaar HBO geschoolde en geregistreerde therapeut. Hij/Zij behandelt zowel uw lichamelijke als psychische klachten. Hiervoor gebruikt ze therapeutische gesprekken in combinatie met lichaamsgericht werken, zoals ontspannings- en ademhalingstherapie, massage, communicatie-technieken, haptonomische methoden, time- en stressmanagement en assertiviteitstraining.
Het doel van de behandeling is om uzelf te hervinden en uw klachten te verhelpen. Weer in balans terug te komen middels nieuwe inzichten en nieuwe gedragspatronen die eerder niet binnen uw bereik lagen.

Wat zijn psychosomatische klachten?

“Psycho” staat voor geest en “soma” staat voor lichaam. Psychosomatische klachten bestaan dus uit een combinatie van geestelijke en lichamelijke klachten zoals hieronder beschreven. Psychosomatische therapie grijpt zowel in op lichamelijke als op psychische klachten.

Lichamelijke Klachten
 • gespannen, rusteloos, opgejaagd voelen
 • trillen, tintelingen
 • 3 algemene vermoeidheid
 • pijnlijke spieren
 • gespannen nek / schouderspieren
 • hoofdpijn
 • pijn laag in de rug
 • buikpijn / maagpijn
 • moeilijk inslapen / vroeg wakker worden
 • benauwdheid
 • druk op de borst
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • hartkloppingen
 • overmatig transpireren.
Psychische Klachten
 • lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 • prikkelbaarheid, onrust, gejaagdheid, overactief zijn
 • het gevoel hebben uit balans te zijn
 • concentratiestoornissen, piekeren, verminderd geheugen
 • snel geirriteerd zijn
 • neerslachtigheid, somberheid
 • angstgevoelens, onzekerheid
 • neiging om moeilijke situaties te vermijden
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • sneller geëmotioneerd raken
 • twijfelen aan eigen capaciteiten
 • onvoldoende greep op eigen leven hebben
 • overmatig eten, roken en alcoholgebruik.
Een psychosomatische behandeling bestaat uit:
 1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
 2. Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
 3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem-en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Psychosomatiek therapie is wel direct toegankelijk doch het geniet de voorkeur een verwijsbrief van uw huisarts of specialist mee te nemen.