Welkom bij Top PsySo

Een samenwerking tussen psychologie en psycho somatische oefentherapie en aanvullende, ondersteunende disciplines.Naast psychologische hulp en de behandeling van fysieke klachten willen wij u helpen om weer een gezonde levenstijl aan te leren met een fijn netwerk, waardoor u ook later in uw leven veerkracht heeft om met tegenslagen en belastende ervaringen om te gaan.

Therapievormen en trainingen als mindfulness, yoga, personal coaching, speltherapie, weerbaarheidstraining, complementaire therapie en ACT kunnen daarbij helpen. Binnen ons collectief werken alleen zelfstandig gevestigde psychologen en therapeuten.

Voor een aantal therapievormen is geen verwijsbrief nodig:

De psycho-somatische oefentherapie valt onder de vergoeding van de fysiotherapie.

De aanvullende disciplines betaalt u zelf en/of vallen onder uw aanvullende verzekering. Voor een behandeling bij de GZ psychologen is een verwijsbrief voor Basis GGZ van de huisarts nodig, om de zorg vergoed te krijgen. 

Wilt u in behandeling bij 1 van onze collega’s, of wilt u als arts of POH GGZ iemand aanmelden voor behandeling, lees dan onderstaande door: 

     Sinds maart 2022 is het weer erg druk w.b.t. de aanmeldingen.

     Op de website vindt u de huidige status van de wachttijden.

Hebt u als cliënt een psycholoog geselecteerd, bel of mail naar deze therapeut(e) om te zien of u terecht kunt.

De psycholoog bespreekt met u, of er therapie mogelijk is. Wanneer de wachttijd te lang is, wordt besproken naar wie u kunt worden doorverwezen.

Ook kunt u bespreken of andere type van hulp uw klachten zouden kunnen verminderen.

Wanneer u contact met de betreffende psycholoog hebt gehad en een datum voor een intake hebt afgesproken, dan kunt u de huisarts vragen om een verwijsbrief.

De huisarts kan de verwijsbrief toezenden via Zorgdomein met daarin de naam van de betreffende psycholoog.

Als de huisarts niet met Zorgdomein werkt, dan kan de brief via het postvak of via u worden toegezonden.

Omdat het te druk geworden is, kunnen wij verwijzingen zonder geselecteerde zorgverlener, die aan ons collectief zijn verzonden niet meer aannemen.

Deze zullen dan ook retour worden gezonden naar de huisarts.

Een doorverwijzing naar ons collectief geeft alleen een behandeling als de betreffende zorgverlener, waarnaar verwezen is, aan u als cliënt een mogelijke startdatum heeft bevestigd.

Wij hopen op een positief vervolg en een ontspannen samenwerking en een fijn vervolg voor uw verdere leven.